Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 


Højdekort
Oversigtskort visende tryksystemernes placering og udseende i forskellige trykhøjder. Kortene tegnes for konstante tryk, fx et 500 hPa kort svarende til ca. 5 km's højde.