Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

Konvektion
Proces, hvor der i opadstigende luftstrømme gennem fordampning og fortætning udveksles energi (varme) mellem forskellige niveauer af atmosfæren.