Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

Barometer
Lufttrykmåler. Barometre inddeles i typer afhængigt af det fysiske måleprincip, fx aneroid- og kviksølvbarometre.