Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

El NiУБo
Uregelmæssig havstrøm, der med mellemrum optræder i Stillehavet. Navnet betyder "drengebarnet" pga. hyppig optræden ved juletid. Fænomenet er en del af et større system, kaldet "Den sydlige Oscillation". I forbindelse med El NiУБo optræder anormale vejrsituationer i Stillehavsområdet.