Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

Vertical wind shear
Engelsk for lodret vindgradient; vindændring pr. højdeenhed. Udtryk for, at vindændringen som funktion af højden overstiger en vis størrelse.