Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

Vindvektor
En vektor, som udtrykker vindens (evt. middelvindens) retning og hastighed.