Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

Polarfront
Frontalzone, der adskiller polare og tropiske luftmasser. Polarfronten præger vejret med hurtigt vandrende lavtryk og ustadigt vejr.