Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

Koldfront
Grænse mellem en relativ kold og en relativ varm luftmasse, hvor koldluften fortrænger varmluften.