Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

Overisning
Afsætning af is på udsatte overflader, som rammer eller rammes af underafkølede vanddråber (fra nedbør, skyer eller tåge). Luftfartøjer er (ifølge sagens natur) særligt udsatte.