Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

Rim
Afsætning af iskrystaller dannet ved frysning af underafkølede sky- eller tågedråber.