Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

Ledningsevne
Proces, hvor varme overføres gennem genstande eller tilgrænsende medier.