Data leveret fra Fensmark-vejret til DMI Borgervejr.

 

 

 

 

 

ICAO
Engelsk forkortelse for "International Civil Aviation Organization" (Den internationale luftfartsorganisation under FN).