Flytrafik over europa . 

Vindgradient
Vindændring pr. afstandsenhed.