Flytrafik over europa .



 

Fordampning
Proces, hvor vand bliver til vanddamp og blander sig med luften. Processen bruger energi.