Flytrafik over europa . 

Fugtighed
Luftens indhold af vanddamp.