Flytrafik over europa . 

Vindvektor
En vektor, som udtrykker vindens (evt. middelvindens) retning og hastighed.