Flytrafik over europa . 

Vind
Luftens vandrette bevægelse.