Flytrafik over europa . 

Stratiforme skyer
Skyer, der er mere eller mindre lagdelte og ikke konvektionspræget