Flytrafik over europa . 

Ozonhul
Betegnelse for område i stratosfæren, hvor der er mindre ozon end normalt.