Flytrafik over europa . 

Rim
Afsætning af iskrystaller dannet ved frysning af underafkølede sky- eller tågedråber.