Flytrafik over europa . 

Skybrud
Nedbørintensitet over 15 mm på 30 minutter.