Luftfugtighed .Javascript required Humidity1hour
Javascript required Humidity24hour
Javascript required Humidity7days
Javascript required Humidity31days
Luftfugtighed
Kl. 18:21 78 %
ndring sidste time -1 %
Laveste fugtighed 75 % kl.01:58
Hjeste fugtighed 95% % kl.08:27
Laveste fugtighed igr 60 % kl.13:26
Hjeste fugtighed igr 95 % kl.03:16
Denne mned
Hjeste fugtighed denne mned 99 % den 7-10
Laveste fugtighed denne mned 55 % den 3-10
Dette r
Hjeste fugtighed i r 100 % den 3-1
Laveste fugtighed i r 22 % den 2-7
All-Time
Hjeste fugtighed 100 % den 20-7-2012
Laveste fugtighed 22 % den 2-7-2018
2010, fensmark-vejret.dk
 

Fugtadiabatisk proces
Proces, der bestemmer, hvor stor temperaturfaldet hhv. temperaturstigningen vil være i opstigende eller nedsynkende mættet luft, hvor der ikke sker varmeudveksling med omgivelserne. Ved opstigning af mættet luft frigøres ved kondensation af vanddamp latent (bunden) varme, hvorfor temperaturfaldet bliver mindre end i tør umættet luft (tøradiabatisk proces). Temperaturændringen i mættet luft er ca. 0,5°C pr. 100 meters højdeændring.