MesoMap Live WeatherYou need to install v8, or greater, of Flash Player from Adobe to view this live content.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koldfront
Grænse mellem en relativ kold og en relativ varm luftmasse, hvor koldluften fortrænger varmluften.