Live Vejrinstrumenter .<#location> weather

 

      


Temperature:
Rainfall:
Pressure:
Wind Speed:

 

 

 

 

 

 

 

Ustabil luft
Luft, hvori lodrette luftbevægelser foregår let. Forekommer som regel, hvor luftens temperatur aftager hurtigt opefter. Der udvikles let termik og byger.