Live Vejrinstrumenter .<#location> weather

 

      


Temperature:
Rainfall:
Pressure:
Wind Speed:

 

 

 

 

 

 

 

Smog
Forurenet tåge. I stærkt forurenet luft kan der dannes tåge selv ved en relativ fugtighed på ca. 80%. Smog optræder typisk i luftforurenede byer i forbindelse med en inversion.