Live Vejrinstrumenter .<#location> weather

 

      


Temperature:
Rainfall:
Pressure:
Wind Speed:

 

 

 

 

 

 

 

Varm luftmasse
Luftmasse, som er varmere end den overflade, den bevæger sig henover.