Live Vejrinstrumenter .<#location> weather

 

      


Temperature:
Rainfall:
Pressure:
Wind Speed:

 

 

 

 

 

 

 

Vendekreds
Breddegraderne henholdsvis 23½° N og S for ækvator, som er det nordligste og sydligste sted på Jorden, hvor Solen kan stå i zenit (dvs. lodret over en iagttager på jorden).