Live Vejrinstrumenter .<#location> weather

 

      


Temperature:
Rainfall:
Pressure:
Wind Speed:

 

 

 

 

 

 

 

Celsisusskala
Temperaturskala foreslået af A. Celsius i 1742. Skalaen har et nulpunkt ved rent luftmættet vands frysepunkt, mens 100°C repræsenterer vands kogepunkt. Skalaen er positiv ved varmegrader og negativ ved kuldegrader.