Live Vejrinstrumenter .<#location> weather

 

      


Temperature:
Rainfall:
Pressure:
Wind Speed:

 

 

 

 

 

 

 

Almindelig cirkulation
Omfatter atmosfærens fremherskende cirkulationer og vindsystemer. Kan overordnet inddeles i tre cirkulationer, der i det væsentligste er bestemt af temperaturforskellene mellem de ækvatoriale og de polare egne.