Prognosekort .Nettostråling
Forskellen imellem nedad- og opadrettet stråling.