Radarbillede .


 

 Radar animation fra DMI Intensitet i nedbør Nedbørstype Intensitet i nedbør

Vælg international vejr-radar


Strålingståge
Tåge, dannet som følge af afkøling af atmosfærens nederste luftlag. Luften er afkølet ved kontakt med jordoverfladen, som på grund af elektromagnetisk udstråling er blevet relativ kold. Fænomenet forekommer derfor oftest i klare nætter, hvor energitabet er stort.