Radarbillede .


 

 Radar animation fra DMI Intensitet i nedbør Nedbørstype Intensitet i nedbør

Vælg international vejr-radar

Almindelig cirkulation
Omfatter atmosfærens fremherskende cirkulationer og vindsystemer. Kan overordnet inddeles i tre cirkulationer, der i det væsentligste er bestemt af temperaturforskellene mellem de ækvatoriale og de polare egne.