Radarbillede .


 

 Radar animation fra DMI Intensitet i nedbør Nedbørstype Intensitet i nedbør

Vælg international vejr-radar


Højdekort
Oversigtskort visende tryksystemernes placering og udseende i forskellige trykhøjder. Kortene tegnes for konstante tryk, fx et 500 hPa kort svarende til ca. 5 km's højde.