Satellit billeder Norden og Europa . 

Animeret satellit billede

 

 

 

 

 

 

Is
Frosset vand - altså vand i fast form. Ferskvand fryser almindeligvis ved 0°C. Vand der er flydende ved temperatur under nul grader betegnes som underafkølet. Underafkølet nedbør kaldes isslag.