Satellit billeder Norden og Europa . 

Animeret satellit billede

 

 

 

 

 

 

Hadley-cirkulation
Cirkulationsmønster i atmosfæren med opstigning over den intertropiske konvergenszone i troperne, nedsynkning over det subtropiske højtryksbælte og tilbagestrømning med passatvindene.