Satellit billeder Norden og Europa . 

Animeret satellit billede

 

 

 

 

 

 

Dugpunkt
Den temperatur, som luften skal nedkøles til for at blive mættet med vanddamp uden ændring af vanddampmængden. Bliver temperaturen lavere end dugpunktet, fortættes vanddampen til vanddråber..