Satellit billeder Norden og Europa . 

Animeret satellit billede

 

 

 

 

 

 

Anabatisk vind
Opstigende vind, i modsætning til katabatisk vind. Udtrykket anvendes normalt kun om vinde, som stiger op langs bjergsider som resultat af kraftig opvarmning af disse.