Satellit billeder Norden og Europa . 

Animeret satellit billede

 

 

 

 

 

 

Verifikation
Afledt af "verificere"; undersøgelse til bekræftelse af rigtigheden af et udsagn eller en påstand.