Satellit billeder Norden og Europa . 

Animeret satellit billede

 

 

 

 

 

 

Normaler
Gennemsnit over en årrække (typisk 30 år).