Satellit billeder Norden og Europa . 

Animeret satellit billede

 

 

 

 

 

 

Vind
Luftens vandrette bevægelse.