Stationens status .Windows flatform Windows 7 premium 32bit
Windows oppe tid 0 Days 14 Hours 18 Minutes 56 Seconds
Fri Hukommelse 4194MB
Weather-Display
Version. 10.37R
Build 81
Modtagne datapakker fra vejrconsol 20036
WD Starttidspunkt 23:01 den 14-10-18
WXsim Wxsimmate
Wxsim version 12.5.4
Wxsimmate version 4.5.1
Vejrconsol Davis Vantage pro2 wirelees
VP ISS Status Ok
VP Nuvζrende modtagelse 98%
VP Konsol batteri volt 4.7Volt
© fensmark-vejret.dk

 

Opdaterede data pr. 15-10-18 13:20:49 CEST

Applikation

Filnavn

Frekvens

Sidste upload

Status

Weather Display - Live data clientraw.txt 5 sekunder 15-10-18 13:20:48 CEST 1 sek.  OK
Weather Display - FTP testtags.php 5 minutter 15-10-18 13:19:12 CEST 1.6 min.  OK
WXSIM - Vejrudsigt plaintext.txt 3 timer 15-10-18 13:15:20 CEST 5.5 min.  OK
Webcam jpgwebcam.jpg 5 minutter 15-10-18 13:19:12 CEST 1.6 min.  OK

 

Dette websted er kommet op at kψre ved hjζlp fra fψlgende personer.

Denne sides  template er designet af CarterLake.org med PHP conversion af Saratoga-Weather.org.
Speciel tak gεr til Kevin Reed pε TNET Weather for hans arbejde pε Carterlake templates, og hans design for dette webside PHP arbejde.
Speciel tak til Mike Challis fra Long Beach WA for hans wind-rose generator, Theme Switcher og CSS styling hjζlp med denne templates.
Speciel tak til  Ken True fra Saratoga-Weather.org for  AJAX conditions display, dashboard og integration for TNET Weather common PHP site design pε denne side.

En stor tak til Henrik pε http://www.silkeborg-vejret.dk/ For hans store hjζlp og tεlmodighed med at fε denne side op at stε.

Ogsε en stor tak til Sψren pε http://www.strandvejr.dk for hjζlpen pε denne side

Ogsε en stor tak til Martin fra Hebrides Photos http://www.hebrides-photos.com/weather/index.php for Banner og logo pε denne side

Template is originally based on Designs by Haran.

This template is XHTML 1.0 compliant. Validate the XHTML and CSS of this page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vestenvindsbæltet
Område mellem det subtropiske højtryksbælte ved ca. 25 grader nordlig bredde og det polare lavtryksbælte ved ca. 60 grader nordlig bredde. Det er domineret af vestenvinde og lavtryk.