Stationens status .Windows flatform Windows 7 premium 32bit
Windows oppe tid 4 Days 0 Hours 33 Minutes 45 Seconds
Fri Hukommelse 4194MB
Weather-Display
Version. 10.37R
Build 81
Modtagne datapakker fra vejrconsol 132894
WD Starttidspunkt 23:01 den 15-09-19
WXsim Wxsimmate
Wxsim version 12.5.4
Wxsimmate version 4.5.1
Vejrconsol Davis Vantage pro2 wirelees
VP ISS Status Ok
VP Nuvζrende modtagelse 99%
VP Konsol batteri volt 4.7Volt
© fensmark-vejret.dk

 

Opdaterede data pr. 19-09-19 23:34:51 CEST

Applikation

Filnavn

Frekvens

Sidste upload

Status

Weather Display - Live data clientraw.txt 5 sekunder 19-09-19 23:34:50 CEST 1 sek.  OK
Weather Display - FTP testtags.php 5 minutter 19-09-19 23:34:10 CEST 41 sek.  OK
WXSIM - Vejrudsigt plaintext.txt 3 timer 19-09-19 23:25:20 CEST 9.5 min.  OK
Webcam jpgwebcam.jpg 5 minutter 15-06-19 10:38:55 CEST 13.8 uger  IKKE OK

 

Dette websted er kommet op at kψre ved hjζlp fra fψlgende personer.

Denne sides  template er designet af CarterLake.org med PHP conversion af Saratoga-Weather.org.
Speciel tak gεr til Kevin Reed pε TNET Weather for hans arbejde pε Carterlake templates, og hans design for dette webside PHP arbejde.
Speciel tak til Mike Challis fra Long Beach WA for hans wind-rose generator, Theme Switcher og CSS styling hjζlp med denne templates.
Speciel tak til  Ken True fra Saratoga-Weather.org for  AJAX conditions display, dashboard og integration for TNET Weather common PHP site design pε denne side.

En stor tak til Henrik pε http://www.silkeborg-vejret.dk/ For hans store hjζlp og tεlmodighed med at fε denne side op at stε.

Ogsε en stor tak til Sψren pε http://www.strandvejr.dk for hjζlpen pε denne side

Ogsε en stor tak til Martin fra Hebrides Photos http://www.hebrides-photos.com/weather/index.php for Banner og logo pε denne side

Template is originally based on Designs by Haran.

This template is XHTML 1.0 compliant. Validate the XHTML and CSS of this page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropiske cykloner
Kraftige årstidsbestemte orkanlavtryk, dannet over hav nord og syd for ækvator (ikke på ækvator) som følge af høje vandtemperaturer (over 27°C) og høj luftfugtighed. De har en begrænset horisontal udbredelse, men kan med ofte meget voldsomme vinde og affødte høje bølger anrette store ødelæggelser.