Stationens status .Windows flatform Windows 7 premium 32bit
Windows oppe tid 4 Days 3 Hours 13 Minutes 52 Seconds
Fri Hukommelse 4194MB
Weather-Display
Version. 10.37R
Build 81
Modtagne datapakker fra vejrconsol 138331
WD Starttidspunkt 23:00 den 14-01-18
WXsim Wxsimmate
Wxsim version 12.5.4
Wxsimmate version 4.5.1
Vejrconsol Davis Vantage pro2 wirelees
VP ISS Status Ok
VP Nuværende modtagelse 98%
VP Konsol batteri volt 4.7Volt
© fensmark-vejret.dk

 

Opdaterede data pr. 19-01-18 02:15:03 CET

Applikation

Filnavn

Frekvens

Sidste upload

Status

Weather Display - Live data clientraw.txt 5 sekunder 19-01-18 02:15:00 CET 3 sek.  OK
Weather Display - FTP testtags.php 5 minutter 19-01-18 02:14:10 CET 53 sek.  OK
WXSIM - Vejrudsigt plaintext.txt 3 timer 19-01-18 02:05:13 CET 9.8 min.  OK
Webcam jpgwebcam.jpg 5 minutter 19-01-18 02:14:10 CET 53 sek.  OK

 

Dette websted er kommet op at køre ved hjælp fra følgende personer.

Denne sides  template er designet af CarterLake.org med PHP conversion af Saratoga-Weather.org.
Speciel tak går til Kevin Reed på TNET Weather for hans arbejde på Carterlake templates, og hans design for dette webside PHP arbejde.
Speciel tak til Mike Challis fra Long Beach WA for hans wind-rose generator, Theme Switcher og CSS styling hjælp med denne templates.
Speciel tak til  Ken True fra Saratoga-Weather.org for  AJAX conditions display, dashboard og integration for TNET Weather common PHP site design på denne side.

En stor tak til Henrik på http://www.silkeborg-vejret.dk/ For hans store hjælp og tålmodighed med at få denne side op at stå.

Også en stor tak til Søren på http://www.strandvejr.dk for hjælpen på denne side

Også en stor tak til Martin fra Hebrides Photos http://www.hebrides-photos.com/weather/index.php for Banner og logo på denne side

Template is originally based on Designs by Haran.

This template is XHTML 1.0 compliant. Validate the XHTML and CSS of this page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftmasse
Sammenhængende område i atmosfæren med relativt ensartede meteorologiske egenskaber. Dannes, når luften forbliver over et geografisk stort ensartet område i længere tid, som det fx er tilfældet med de store stationære højtryksområder.