Fordampningståge
Tåge dannet ved, at luften bliver mættet ved tilførsel af vanddamp.