Trykflade
Flade, hvori lufttrykket overalt er det samme.