METAR
En forkortelse for METeorologisk Aerodrome Rapport. Meddelelse i kodeform, der benyttes til at formidle meteorologiske observationer fra lufthavne.