Skyhøjde
Den lodrette afstand fra jordoverfladen til skyens underkant.