Webcam

Du kan vælge videoer fra den 2. August 2009 og frem


 

 

Kameraet der her bliver brugt er et Heden IP Camera         

        Kameraet peger mod Nord/Øst

 

 

 

Maksimumtemperatur
Den højest målte lufttemperatur inden for et givet tidsrum (normalt et døgn).