Webcam

Du kan vælge videoer fra den 2. August 2009 og frem


 

 

Kameraet der her bliver brugt er et Heden IP Camera         

        Kameraet peger mod Nord/Øst

 

 

 

METAR
En forkortelse for METeorologisk Aerodrome Rapport. Meddelelse i kodeform, der benyttes til at formidle meteorologiske observationer fra lufthavne.