Webcam live

24 timers video

 

 

 

  

                       Vejr Facts

Lav snefygning
Snefygning under øjenhøjde - ved luftfartsobservationer dog under 2 m over terræn.