Webcam live

24 timers video

 

 

 

  

                       Vejr Facts

Kold luftmasse
Luftmasse, der er koldere end den overflade, den bevæger sig hen over.