Webcam live

24 timers video

 

 

 

  

                       Vejr Facts


Nettostråling
Forskellen imellem nedad- og opadrettet stråling.